Злинська об'єднана територіальна громада

Кіровоградська область, Новоукраїнський район

Рішення виконавчого комітету щодо ведення обліку дітей

Дата: 23.11.2022 11:03
Кількість переглядів: 968

 

                 ЗЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

НОВОУКРАЇНСЬКОГО району

КІРОВОГРАДСЬКОЇ області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                РІШЕННЯ    копія

від «11» серпня 2022 року                          № 56-1 с. Злинка

Про організацію ведення обліку дітей

дошкільного та шкільного віку

на території Злинської сільської  територіальної громади у 2022/2023 н.р.

Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою  Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» та від 19.09.2018р. № 806 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684», з метою проведення своєчасного обліку дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають на території Злинської територіальної громади, виконавчий комітет Злинської сільської ради

В И Р І Ш И В :

1. Організувати облік дітей дошкільного, шкільного віку, які проживають на території Злинської  територіальної громади шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних на кожний рік окремо.

2. Визначити відділ освіти, культури, молоді та спорту  Злинської сільської ради уповноваженим органом відповідальним за організацію ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають на території Злинської територіальної громади.

3. Затвердити Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів у Злинській сільській територіальній громаді (додаток 1).

4. Визначити території обслуговування та закріпити їх за закладами дошкільної та загальної середньої освіти Злинської територіальної громади (додаток 2 )

5. Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту  Злинської сільської ради Світлані КРАВЧЕНКО:

5.1. Здійснити організаційні заходи щодо створення реєстру даних про дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають на території Злинської територіальної громади (далі - реєстр).

5.2. Призначити особу, відповідальну за створення та постійне оновлення реєстру даних про дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають на території Злинської сільської територіальної громади.

6. Рішення виконавчого комітету Злинської сільської ради від 20.08.2021 року №87/1 вважати таким, що втратило чинність.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту  Злинської сільської ради Світлану КРАВЧЕНКО

 

Сільський голова                            підпис                                     О.Недолужко

Згідно з оригіналом

Керуючий справами виконавчого комітету                                  В. Какорін

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету сільської ради

від 11.08.2022р.

56-1

 

ПОРЯДОК

ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Злинської сільської територіальної громади

Вступ

Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Злинської сільської територіальної громади (далі – Порядок) визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Злинської сільської територіальної громади з урахуванням вимог законодавства в галузі освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», інших чинних нормативно-правових документів.

У цьому Порядку визначені функції органів, установ та організацій Злинської сільської територіальної громади з метою забезпечення здобуття дітьми дошкільного, шкільного віку та учнями дошкільної, загальної середньої освіти. 

Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

заклад освіти – заклад освіти, що забезпечує  здобуття дошкільної та/або загальної середньої освіти;

вихованці – особи, які здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти або структурних підрозділах інших закладів освіти;

діти дошкільного віку – особи віком від 3 до 6(7) років;

діти шкільного віку – особи у віці від 6 до 18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту;

учні – особи, які здобувають загальну середню освіту у закладі загальної середньої освіти.

1.   Організація ведення обліку дітей дошкільного,шкільного віку та учнів

1.   Облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів ведеться в межах Злинської сільської територіальної громади

2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Злинської сільської ради:

2.1. Організовує ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають в межах Злинської сільської територіальної громади, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік окремо) (далі – реєстр).

2.2. Встановлює відповідальну особу, яка відповідає за створення та постійне оновлення реєстру.

3.  Відповідальна особа:

3.1. Вносить до реєстру персональні дані дітей дошкільного, шкільного віку та учнів (далі – дані): прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти, форма навчання та належність до категорії осіб з особливими потребами).

3.2. Видаляє дані дитини з реєстру у випадку: досягнення повноліття, здобуття нею повної загальної середньої освіти, наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття освіти в Україні).

3.3. Отримує, з метою оновлення реєстру, дані від місцевих служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, відділів ведення реєстру територіальної громади, закладів освіти.

3.4. Використовує для створення та оновлення реєстру отримані дані, у тому числі з інших реєстрів або баз даних.

3.5. Протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснює їх обробку, звіряє їх з даними реєстру та у разі потреби вносить до нього відповідні зміни та доповнення; дані можуть також бути внесені до реєстру відповідно до письмової заяви батьків (одного з батьків) дитини дошкільного, шкільного віку та учнів чи інших законних представників або її сканованої копії.

3.6. У випадку, коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не встановлено, протягом 5 робочих днів з дня встановлення відповідного факту надає наявні в реєстрі її дані до відповідного територіального органу Національної поліії та службу у справах дітей для провадження діяльності відповідно до чинного законодавства України, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.

3.7. Складає і подає на підставі даних реєстру статистичний звіт про кількість дітей дошкільного, шкільного віку та учнів  за формою та у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

4. Облік вихованців і учнів ведуть заклади дошкільної, загальної середньої освіти Злинської сільської територіальної громади (далі – заклади освіти), які забезпечують здобуття освіти.

5.  Заклади освіти:

  5.1. Подають щороку, не пізніше 15 вересня, відповідальній особі дані всіх вихованців чи учнів, мешканців Злинської сільської територіальної громади, які до нього зараховані.

5.2. Подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування вихованців чи учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах освіти інших адміністративно – територіальних одиниць, їх дані уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно – територіальної одиниці, на території якої розташований заклад освіти, у якому вихованець чи учень здобував освіту.

5.3. Невідкладно надають до поліцейського офіцера громади Злинської ТГ дані вихованців, учнів, які не досягли повноліття і відсутні у закладі освіти протягом 10 днів поспіль з невідомих або без поважних причин для провадження діяльності відповідно до чинного законодавства України, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття освіти.

5.4. Забезпечують зберігання в особовій справі вихованця, учнів протягом поточного навчального року відповідних медичних довідок закладів охорони здоров’я або письмових  пояснень батьків (одного з батьків) вихованця, учня чи інших законних представників (вихованців, учнів), що підтверджують причини відсутності вихованців, учнів у закладах освіти.

5.5.  Подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня переведення або вибуття вихованця, учня відповідальній особі дані такого вихованця чи учня.

6. Під час переведення вихованця, учня до іншого закладу освіти, з якого він переводиться, подаються:

6.1. Заява батьків (одного з батьків) вихованця, учня чи інших його законних представників (вихованців, учнів).

6.2. Письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного вихованця, учня.

7. Під час вибуття вихованця, учня на постійне місце проживання за межі України до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:

7.1. Заява батьків (одного з батьків) вихованця, учня чи інших його законних представників (вихованців, учнів).

7.2. Копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для вихованців чи учнів).

8. Заклади освіти ведуть відповідну документацію з обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, передбачену чинним законодавством України.

2.  Контроль за ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку  та учнів

1. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів в межах Злинської сільської територіальної громади здійснює начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Злинської сільської ради

2. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів закладами  освіти здійснює відповідальна особа (головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Злинської сільської ради)

 

 

Керуючий справами                                                                            В. Какорін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь