Злинська об'єднана територіальна громада

Кіровоградська область, Новоукраїнський район

Правила благоустрою

 

Додаток 1

до рішення

Злинської сільської ради

№ 484 від «18» серпня 2021 р.

 

Правила благоустрою Злинської сільської ради

 

І. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою Злинської сільської ради (далі - Правила), якими  встановлюється  порядок благоустрою та утримання території Злинської сільської ради, об’єктів благоустрою сільської ради, регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території сільської ради. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Злинської сільської ради об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.2. Об’єкти благоустрою території Злинської сільської ради використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.3. Повноваження Злинської сільської ради у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України.

1.4. Злинська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.5. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.6. Правила розроблені на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи» та інших нормативно-правових актів України.

1.7. Правила містять загальнообов’язкові на території Злинської сільської ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

 

ІІ. Визначення термінів

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Благоустрій території Злинської сільської ради це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, та інше, що здійснюються на території Злинської  сільської ради з метою її раціонального використання, належного  утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

- суб'єкти благоустрою орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

- об'єкти благоустрою – територія Злинської сільської ради:

- територія загального користування: парки, сквери, сади, рекреаційні зони, водні об’єкти, майданчики (дитячі, спортивні), площі, вулиці, провулки, проїзди, пішохідні доріжки, водогінні мережі, система нічного освітлення вулиць, ЛЕП, лінії електро зв’язку, інші комунікації, кладовища, та інші території загального користування;

- прибудинкові території (прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку);

- території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур, відповідно до Державних актів на право власності, право постійного користування та території, які знаходяться в користуванні на основі договорів оренди;

- інші території, які належать до об'єктів благоустрою  Злинської сільської ради;

- елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок; зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, садах, санітарно-захисних зонах, на набережних, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання та вивезення відходів, системи централізованого водопостачання; засоби та обладнання зовнішнього освітлення вулиць та зовнішньої реклами; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків, малі архітектурні форми, інші елементи благоустрою;

- балансоутримувач об'єкта благоустрою – визначена власником об'єкта благоустрою, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою;

- територія прибирання – територія, на якій проводиться комплекс заходів щодо збору, вивезення відходів, складається з території  суб'єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

- територія суб'єкта благоустрою це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності,  або надана в користування фізичним чи юридичним особам;

- прилегла територія це територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини  дороги ( з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 10 метрів, а також кювети ;

- тимчасові об'єкти для обслуговування населення кіоски, павільйони, відкриті літні кафе, стоянки автотранспорту та інші споруди не вище двох поверхів, розміщених терміном до 5 років;

- малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою інформаційно-вказівні знаки, рекламне обладнання, фонтани, ліхтарі вуличного освітлення, урни, паркани, паркові лави;

- рекламні засоби (з обладнанням) це елементи благоустрою території  сільської ради, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби, світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо;

- ремонт будинків та споруд:

а) поточний комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно- технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов'язаний зі зміною її техніко- економічних показників;

б) капітальний комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко- економічних показників;

- об'єкт культурної спадщини визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;

- відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

- відходи побутові (тверді, рідкі), сміття – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць;

- поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

- збирання відходів – діяльність, пов'язана з їх вилученням та утилізацією;

- перевезення відходів – транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення;

- зелені насадження – дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери, і, упорядковані озеленені території, зелені зони та інші об'єкти озеленення;

- зелені насадження загального користування парки, скверн,  та ін.;

- зелені насадження обмеженого користування насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств, складських територій тощо;

- зелені насадження спеціального призначення насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, ліній електропередач високої напруги, пришляхові насадження в межах сіл, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження.

- водні об’єкти – ставки, річки, озера розташовані на території сільської ради.

 

ІІІ. Права та обов’язки суб’єктів  благоустрою:

3.1.  Суб’єкти  благоустрою  Злинської сільської ради мають право:

3.1.1. Користуватись  об’єктами благоустрою.

3.1.2. Брати участь в обговорені правил та проектів  благоустрою території  сільської ради.

3.1.3. Вносити на розгляд  сільської ради пропозиції з питань благоустрою.

3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту.

3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою.

3.1.6. Вимагати   негайного виконання робіт з благоустрою території сільської ради в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян.

3.1.7. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території сільської ради, або призводять до її нецільового використання.

3.1.8. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди заподіяної майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувача  об’єктів благоустрою.

 

ІV.  Суб’єкти   благоустрою Злинської сільської ради зобов’язані:

4.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території (власні та прилеглі).

4.2. Дотримуватись правил благоустрою та виконання  заходів Програми  охорони  довкілля.

4.3. Не порушувати права та  інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою.

4.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою та даних правил.

4.5. Утримувати, випасати тварин та птицю на власній території, території, яка знаходиться в користуванні та на земельних ділянках призначених для випасання худоби.

4.6. Утримувати собак  на привязі, або у вольєрах.

4.7. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд.

4.8. Усувати на закріплених  об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження  інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4.9. Проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників, поточний та капітальний ремонт приміщень.

4.10. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок(за рахунок страхових компаній при наявності страхівки,за підтримки органу місцевого самоврядування) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

4.11. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природнього середовища, відповідно до чинного законодавства.

4.12. Укладати договір з надавачами послуг з вивезення твердих та рідких побутових відходів, визначених сільською радою на конкурсних засадах.

4.13. Забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та ТПВ на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами.

4.14. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм.

4.15. Розташовувати постійні або тимчасові об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг, розваг та інших на об’єктах благоустрою виключно за погодженням з Злинської сільською радою.

4.16. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів»,  іншими законами, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

 

V. Порядок здійснення благоустрою:

Благоустрій та утримання в належному стані «Об’єктів благоустрою» здійснюють юридичні особи, фізичні особи, які є власниками даних об’єктів, або  використовують їх на договірних умовах та  за якими закріплені дані об’єкти, відповідно до заходів та планів.

Благоустрій та утримання у належному стані об’єктів включає:

5.1. Прибирання сміття, листя,  інших відходів.

5.2. Використання земельних ділянок за  цільовим призначенням.

5.3. Використання будівель та споруд відповідно до їх призначення.

5.4. Використання інженерних споруд та комунікацій(водогони, ЛЕП, лінії електрозв’язку, нічне освітлення вулиць…) відповідно до вимог чинного законодавства.

5.5. Утримання домашніх тварин (собак) та птиці в межах власної земельної ділянки.

5.6. Випасання худоби на власній земельній ділянці, або на  відведених для того земельних ділянках.

5.7. Озеленення території.

5.8. Збереження зелених насаджень.

5.9. Створення квітників та догляд за ними.

5.10. Відновлення територій , після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках.

5.11. Встановлення та утримання у належному стані паркових лав, таблиць, планів територій, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою.

5.12. Утримання доріг загального користування в належному стані.

5.13. Утримання криниць громадського користування.

5.14. Забезпечення безпечних умов праці та відпочинку громадян.

5.15. Утримання в належному стані територій кладовищ, санітарне очищення, збір та вивезення сміття.

5.16. Захоронення померлих  громадян  з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

5.17. Захоронення померлих тварин.

5.18. Збереження та очищення  водних об’єктів.
5.19. Дотримання законодавства України.

 

VІ. На об’єктах благоустрою забороняється:

6.1. Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу  сільської ради.

6.2. Вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд.

6.3. Самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі, тощо.

6.4. Звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг та влаштовувати звалища.

6.5. Забруднювати  та  засмічувати побутовими відходами.

6.6. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами власних земельних ділянок.

6.7. Порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів.

6.8. Наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях.

6.9. Самовільно встановлювати об’єкти , торгівельні лотки, павільйони, кіоски тощо.

6.10. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати  собак ,у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин.                               

6.11. Утримувати качок, гусей, купання собак в ставках розташованих на території сільської ради.

6.12. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях.

6.13. Самовільно займати земельні ділянки  (в межах  та за межами населених пунктів) і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею.

6.14. Використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням.

6.15. Виводити стічні води каналізацій за межі власної території.

6.16. Витікання гноївки за межі власної території.

6.17. Здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції.

6.18. Здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

6.19. Спалювати суху  траву.

6.20. Засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси.

6.21. Рух усіх транспортних засобів  на  території  стадіонів, парків  та  скверів.

6.22. Вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, пошкодження вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.                                                      

6.23. Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань  охоронних зонах.

 

VІІ. Утримання тварин.

7.1. Загальні положення:

7.1.1. Правила утримання домашніх тварин на території Злинської сільської ради (надалі - Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами та птицею, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території села відповідно до Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закону України «Про побічні продукти тваринного походження не призначенні для споживання людиною»  та  інших нормативно-правових актів та  документів.

Правила – є нормативно-правовим актом, яким установлюються вимоги до утримання домашніх тварин та птиці на території Плужненської сільської ради.

7.1.2. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв’язку з утриманням домашніх тварин і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб.

7.1.3. Домашні тварини можуть належати на праві власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити належне утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб.

Для задоволення потреб  власного виробництва, сировині тваринницького походження, отримання доходів до сімейних бюджетів від частки їх реалізації в особистих господарствах жителями Злинської сільської ради (далі власників) утримуються різні види домашніх тварин і птиці.

7.1.4. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.

7.1.5. Правила базуються на наступних принципах:

- гуманного ставлення до тварин;

- участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов’язаних з утриманням тварин;

- обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;

- обов'язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану на території Плужненської сільської ради;

- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин на території Злинської сільської ради.

 

7.2. Визначення термінів:

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

безпритульні тварини домашні тварини (корови, бики, коні, жеребці, птиця, собаки, коти), що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

біостерилізація позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

гуманне ставлення до тварин дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;

домашні тварини корови, бики, коні, жеребці, птиця, собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні,  що,  як  правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

евтаназія гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

жорстоке поводження з тваринами знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

жорстоке умертвіння тварин умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

карантинний майданчик спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

притулки для тварин спеціально призначені та облаштовані місця для утримання безпритульних тварин;

реєстрація домашніх тварин – система обліку тварин, яку здійснює орган місцевого самоврядування, шляхом присвоєння індивідуального номеру та внесення інформації до реєстру;

спровокована агресія – агресивна поведінка тварини викликана навмисними діями;

утримання в домашніх умовах обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;

утриманням собак та котів включає надання будь-яким чином їжі та прихисту, що не завдає біль для вище вказаних тварин.

Перевезення побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною – транспортування побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, від місць їх утворення або зберігання до місць та/або потужностей (об’єктів) з їх оброблення, переробки, утилізації чи видалення.

Поводження з побічними продуктами тваринного походження – дії, спрямовані на утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, переробку, знешкодження, утилізацію, видалення, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через територію України побічних продуктів тваринного походження.

Оператор ринку – суб’єкт господарювання, що вчиняє будь-які дії з побічними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання людиною, та бере участь у їх обігу.

 

7.3. Особливості утримання потенційно небезпечних домашніх тварин:

Придбання порід собак, яких визнано потенційно небезпечними, дозволяється лише особам, які досягли 18-річного віку та пройшли спеціальне навчання у кінологічних організаціях. Особи, яким дозволено утримувати таких собак, повинні обов’язково бути членами кінологічних клубів та об’єднань і мати рекомендації від цих організацій.

 

7.4. Особливості утримання сільськогосподарських тварин і птиці:

7.4.1. На території приватних садиб допускається влаштування господарських будівель для утримання свійських тварин, при умові виконання вимог, викладених у ДБН 360-92*.

7.4.2. Згідно положень цих правил, при наявності умов для утримання, на території одного домоволодіння допускається утримувати:

свійських птахів – до 50 голів, водоплаваючих птахів – до 50 голів, кролів – до 100 голів та нутрій, кіз – до 5 голів, свиней – до 5 голів, велику рогату худобу – 10 голів, коней – 3 голови.

Для утримання більшої кількості тварин на території одного домоволодіння потрібна письмова згода власників сусідніх домоволодінь.

Скарги на утримання на приватних подвір’ях свійських тварин розглядаються комісією, створеною органом місцевого самоврядування Злинської сільської ради, за участі інших спеціалістів (представників інших організацій, установ тощо).

У ході роботи комісії розглядаються плани земельних ділянок, та технічна документація на забудову. На планах повинні бути вказані господарчі будівлі для утримання тварин.

У випадку їх відсутності на затверджених планах земельних ділянок та технічних паспортах на домоволодіння, наявність цих господарських приміщень вважається самовільною забудовою.

7.4.3. Юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов’язана з утриманням та обігом тварин, зобов'язані:

- зареєструвати продуктивних тварин у відповідних закладах;

- утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;

проводити профілактичні заходи боротьби з мухами та гризунами двічі на рік (восени та весною), та поточні (при виявленні шкідників);

- виконувати законні  вимоги уповноважених представників державних органів та органу місцевого самоврядування щодо здійснення протиепізоотичних заходів та/або заходів карантину тварин, включаючи обмеження на переміщення тварин та/або осіб, що мали контакт з хворими тваринами або з тваринами, щодо яких є підозра на захворювання  на хворобу, що підлягає повідомленню, та інших ветеринарно-санітарних заходів;

- негайно інформувати уповноважених представників державних органів та органу місцевого самоврядування про раптову загибель тварин, підозру на захворювання або виявлення хвороби, що підлягає повідомленню, або поведінку тварин, яка їм невластива;

- перед переміщенням тварин з потужностей (об'єктів), де вони утримуються, отримати від уповноважених представників державних органів та органу місцевого самоврядування дозвіл на їх переміщення;

- доставляти тварин у визначене місце або забезпечувати належні умови за місцем утримання тварин для проведення ветеринарного огляду, діагностичних, профілактично-лікувальних обробок, включаючи дослідження і щеплення.

У разі необхідності забезпечувати надійну фіксацію тварини при проведенні маніпуляцій, транспортування (доставки) відібраних зразків тканин, крові та інших матеріалів для діагностичних аналізів;

- виконувати всі вказівки ветеринарного лікаря з проведенням заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварин та птиці;

- у будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити непроникний рідино-збірник із герметичною кришкою;

- завозити на територію селища сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;

- проводити забій сільськогосподарських тварин тільки на організованих забійних пунктах. Забій птиці та кролів, які належать громадянам, може проводитися подвірно з обов'язковою очисткою і дезінфекцією місця забою, фізичним особам, для власного споживання, дозволяється здійснювати забій великої худоби на території своєї присадибної ділянки, але не більше: свиней - трьох голів на рік, корів – однієї на рік, кіз – п’яти голів на рік;

- трупи підлягають утилізації в спец. підприємствах.

7.4.4. Власникам сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці забороняється випасати їх на вулицях та в інших громадських місцях (парках, скверах тощо) селища, а також утримувати сільськогосподарських (продуктивних) тварин, птицю та бджіл на балконах багатоквартирних будинків.

 

7.5. Обов’язки та права власників домашніх  та інших тварин:

7.5.1. З метою забезпечення відповідної санітарної культури, очищення, прибирання вулиць, висадки квітів, збереження інших зелених насаджень, впорядкування пам’ятних місць, місць масового відпочинку людей, власники тварин, птиці, собак і котів зобов’язані дотримуватися певних правил.

7.5.1.1. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані:

- заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних умов їх утримання та догляду;

- забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;

- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримуються домашні тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття;

- забезпечувати своєчасне надання домашнім тваринам ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

- реєструвати тварин віком від двох місяців і старше;

- реєструвати новопридбаних тварин  протягом десяти  днів з дня їх придбання;

- випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для цього місцях, індивідуальних огороджених толоках, індивідуальних подвір’ях, інших дозволених місцях. Випасання тварин має проводитись під доглядом власників;

- не допускати бездоглядного бродіння худоби вулицями, скверами, кладовищами села, в місцях, облаштованих для відпочинку людей, на території дитячих ігрових майданчиків, шкільного двору, знищення та забруднення худобою газонів, клумб, пошкодження зелених насаджень, посівів сільськогосподарських підприємств, громадян, незібраного врожаю сільськогосподарських культур;

- буйних з проявами агресії до людей, особливо дітей, тварин (биків, жеребців, інших) утримувати тільки на стійлі;

 - не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин;

- прибирати  екскременти  за своїми тваринами, які залишені в громадських місцях(дорогах, тротуарах, скверах, тощо);

- у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її за можливістю у власність до іншої особи або застосовувати методи евтаназії;

-  власники зобов’язані дбати про безпеку належних їм тварин щодо інфекційних захворювань, насамперед захворювань,  небезпечних  для здоров’я людей. У відповідності з ветеринарно-санітарними вимогами власники мають періодично піддавати власних тварин ветеринарно-діагностичним та клінічним обстеженням, профілактичним вакцинаціям та обробкам;

- здійснювати  перевезення  домашніх тварин усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов'язковим  забезпеченням безпеки людей;

- особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити безпеку супроводженої домашньої тварини, оточуючих  людей і тварин, а також майна від заподіяння нею шкоди, дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних засобів, шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою. При супроводженні домашніх та інших тварин не допускається залишення їх без нагляду. Супроводжувати тварину може особа, яка досягла 14-річного віку;

- негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам та негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила такі дії, у ветеринарну установу для огляду;

- регулювати приплід  тварин, у тому числі шляхом стерилізації;

- у разі захворювання тварини або птиці, власник зобов’язаний повідомити про це працівників установи державної ветеринарної медицини, до зони обслуговування якої належить, неухильно виконувати  усні або письмові вказівки ветеринарного спеціаліста щодо організації проведення лікування, вимушеного забою чи утилізації трупа тварини, птиці;

- у разі смерті тварини у місячний термін повідомити заклад, який видав реєстраційне посвідчення, для внесення змін до загальної бази даних домашніх  тварин;

- за порушення правил утримання тварин, птиці, собак і котів, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою території населеного пункту  власники тварин притягуються  до адміністративної відповідальності відповідно до КУпАП (ст.152 та ст.154)

- дотримуватися вимог цих Правил, вимог нормативно-правових актів, ветеринарних та санітарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також іншим тваринам;

7.5.1.2. Власники собак та кішок окрім зазначених вище вимог повинні:

- починаючи з 2-місячного віку незалежно від породи собаки здійснити вакцинацію проти сказу;

- тримати сторожових собак на прив'язі або у вольєрі і випускати їх лише вночі в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість їх втечі на вулицю. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта або території;

- виводити собак  з житлових та ізольованих приміщень і територій на вулиці, місця загального користування на повідку і в наморднику. Без намордника можна вигулювати лише собак дрібних та декоративних порід;

- не з’являтися з собаками з приміщеннях школи, дитячих садочків, клубу, магазинів, адміністративних будівель;

7.5.1.3. Власники великої та дрібної рогатої худоби, свиней та коней окрім зазначених вище вимог зобов’язанні:

- утримувати худобу у приміщеннях або загонах, передбачених для їх утримання, розташованих не ближче ніж 15 м від жилих приміщень і не менш ніж 50 м  від дитячих, лікувальних та харчових закладів;

- систематично  проводити  заходи боротьби з мухами та гризунами;

- своєчасно проводити ветеринарний огляд худоби на наявність відповідних захворювань (бруцельоз, лейкоз, сказ, туберкульоз, ящур, сибірська виразка) та здійснювати необхідні щеплення;

- власники зобов’язані здійснювати супровід домашніх та сільськогосподарських тварин з місця утримання до місця випасу та випасати їх у відведених для цього місцях з метою недопущення знищення ними майна інших громадян та юридичних осіб;

- випас худоби проводити лише у відведених для цих цілей  місцях під особистим наглядом, або наглядом відповідальної особи (пастуха), який несе відповідальність за збереження і цілісність ввіреного йому поголів’я;

- здійснювати складування кормів, гною і компосту тільки на території присадибної ділянки, у винятковому випадку на відведеній органом місцевого самоврядування земельній ділянці з обов’язковим виконанням протипожежних, санітарних, ветеринарних і естетичних правил і норм;

- забій худоби, свиней, коней проводити тільки в спеціально обладнаних для цього забійних пунктах (на майданчиках) або на території особистих домоволодінь, при цьому виключаючи попадання забійних відходів на вулиці,  провулки та інші території населеного пункту.

7.5.1.4. Власники дрібних тварин та птиці окрім зазначених вище вимог повинні:

- утримувати дрібних тварин та птицю в спеціально обладнаних відповідно до санітарних та ветеринарних норм приміщеннях або загонах, які виключають їх проникнення на територію сусідніх ділянок та домоволодінь;

- випускати птицю за територію присадибної ділянки забороняється;

- вигул водоплавної птиці проводити тільки на природних водоймах або на штучно створених в межах  присадибної ділянки водоймах. Створення штучних водойм і загонів за межами присадибної ділянки заборонено;

- вигул водоплавної птиці до природних водойм і назад здійснювати під наглядом її власника або відповідальної особи.

7.5.2. Власники домашніх тварин мають право на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо її огорожа забезпечує ізоляцію тварини на цій території:

- утримувати домашніх тварин (собак) з метою охорони об’єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій за умови наявності обладнаних приміщень або на прив’язі, в тому числі юридичні особи за умови наявності погодження зі службою ветеринарної медицини та відмітки про щорічне щеплення проти сказу для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив’язі, з дослідною метою - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках;

- утримувати домашніх тварин (собак) без поводків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках;

- навчати тварин без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визначеними навчальними програмами та вигулювати їх на пустирях  або зонах для вигулу, спеціально відведених для цієї мети.

7.5.3. Власникам домашніх тварин забороняється:

-  утримувати незареєстрованих  домашніх тварин;

- утримувати домашніх тварин в місцях загального користування;

- продавати домашніх тварин у невизначених спеціально для цього місцях;

- у стані алкогольного сп’яніння  вигулювати  домашніх тварин;

- вигулювати собак без повідків і намордників у невизначених спеціально для цього місцях;

- приводити домашніх тварин (окрім тих,  які  використовуються для здійснення  супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів  (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування;

- доручати вигул домашніх тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

- розводити тварин з уродженими паталогіями, що спричиняють їм страждання, та  зі спадково закріпленою агресивністю;

- жорстоко поводитися з ними, залишати  бездоглядними  або знищувати їх;

- наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування  до виконання будь-яких вимог;

- використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину при поводженні з нею;

- проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорстокість стосовно тварини;

- вирощувати  тварин (собак, котів) з метою отримання  їх м'яса і шкірок;

- викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття та інші місця сміттезвалище, у разі загибелі тварини власник зобов’язаний здійснити її поховання у грунті та у місці незабороненому законом та цими правилами;

- інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

 

7.6. Реєстрація домашніх тварин:

7.6.1. Обов’язковій реєстрації підлягають домашні тварини (окрім декоративних папуг та акваріумних риб), що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території  Злинської сільської ради.

7.6.2. Перереєстрація домашніх тварин проводиться у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника домашньої тварини або зміни власника тварини.

7.6.3. Реєстрація тварини здійснюється один раз і є дійсною на протязі всього життя тварини. Реєстрація здійснюється безоплатно.

7.6.4. Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами Злинської сільської ради, але перебувають на території Злинської сільської ради з домашньою твариною більше 45 діб, повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку.

7.6.5. Реєстрація  власниками домашніх собак на території сільської  ради  є обов’язковою.

 

7.7. Профілактичні  та протиепізоотичні заходи:

7.7.1. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

7.7.2. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров’я і ветеринарної медицини.

7.7.3. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також  при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.

 

7.8. Транспортування домашніх тварин: 

7.8.1. Транспортування домашніх тварин (дрібних звірів і птахів у клітках, а також собак у намордниках за наявності повідків та котів з пред’явленням відповідних документів на них про реєстрацію) у  громадському транспорті дозволяється:

- при відсутності знаку заборони при вході;

- на задній площадці транспортного засобу;

- при наявності індивідуального номерного знаку (жетону);

- для собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також безпечні для її здоров’я;

- за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.

7.8.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов.

7.8.3. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров’я.

 

7.9. Дії, пов’язані з похованням або утилізацією трупів домашніх тварин

 7.9.1. Власники загиблих домашніх тварини повинні у 10-денний термін письмово проінформувати про факт та причину смерті тварини. Письмове повідомлення направляється в заклад, який здійснив реєстрацію домашньої тварини.

7.9.2. Не дозволяється викидати трупи тварин в контейнери для збору сміття.

7.9.3. Відшкодування витрат, пов’язаних з транспортуванням трупів тварин, їх похованням або утилізацією проводиться за рахунок власника домашньої тварини.

 

7.10. Контроль за додержанням цих правил:

7.10.1. Контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері здійснюють спеціально складена комісія та уповноважені на те посадові особи,  які в разі виявлення адміністративних правопорушень у сфері утримання тварин складають приписи та протоколи з подальшим наданням їх на розгляд до адміністративної комісії при виконавчому комітеті Злинської сільської ради;

7.10.2. Заклади ветеринарної медицини здійснюють контроль за додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог, забезпечують організацію проведення протиепізоотичних заходів;

7.10.3. Суб’єкти господарювання, фізичні особи здійснюють громадський контроль за додержанням цих Правил власниками тварин, забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин.

 

VІІІ. Вимоги до юридичних та фізичних осіб, щодо перевезення та розміщення, зберігання побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії І,II,ІІІ.

8.1. Обов’язок  у відповідності до ст. 9 та ст. 15 ЗУ «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» на території Злинської сільської ради фізичних та юридичних осіб розміщувати перероблені на органічні добрива для внесення в ґрунт та покращувачі ґрунту з попереднім обробленням шляхом стерилізації під тиском або без такого оброблення - щодо гною, вмісту травного тракту, відокремленого від травного тракту, немінералізованого гуано при розміщенні на земельних ділянках з метою подальшого внесення у ґрунт з попереднім обробленням, шляхом ветеринарної дезодораціїсукупність заходів, спрямованих на усунення неприємних запахів, а саме використання аерацію, хлорування, ретифікацію, дистиляцію, обробку водяною парою, або димовими гагами, окиснення під тиском, озонування, екстракцію, адсорбцію, дегазацію, а також мати при собі підтверджуючі документи про вище вказану обробку.

8.2. Обов’язок фізичних та юридичних осіб у разі дотримання вимог п. 10.1 цих правил розміщення на території Злинської сільської ради гною, вмісту травного тракту, відокремленого від травного тракту, немінералізованого гуано на відстані не менше 500 метрів від населених пунктів у відповідності до Наказу МОЗ № 173 від 19.09.1996 року, зареєстрованого в МЮ України 24.06.1996 року за номером 379/1404.

 

ІХ. Правила  утримання бджіл на території Злинської сільської ради

9.1. Загальні положення:

9.1.1. Правила утримання бджіл на території Злинської сільської ради (надалі - Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами та птицею, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території села у відповідності  законів України «Про бджільництво», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину, «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, статті 26,25,59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні, ЗУ «Про оренду землі», ст. 10 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєння бджіл», затвердженої наказом головного державного інспектора ветеринарної медицини України № 9 від 30.01.2001 р., Інструкція по профілактиці отруєння бджіл пестицидами від 14.06.1989 року, затверджена Всесоюзним виробничо науковим об’єднанням по агрохімічному обслуговування сільського господарства і головним управлінням ветеринарії Держагропрому СРСР 14.06.1989 року та  інших нормативно-правових актів та  документів.

Правила – є нормативно-правовим актом, яким установлюються вимоги до утримання бджіл фізичними та юридичними особами на території Плужненської сільської ради.

9.1.2. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв’язку з утриманням бджіл і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб.

9.1.3. Бджоли можуть належати на праві власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 18 років і спроможна забезпечити належне утримання бджіл відповідно до природних та фізіологічних потреб.

9.1.4. Відповідальність за дії бджіл несуть їх власники, особи, яким бджоли належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які здійснюють їх догляд.

9.1.5. Правила базуються на наступних принципах:

- гуманізму;

- рівності прав та свобод людини і громадянина;

- участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов’язаних з утриманням бджіл;

- обліку та регулювання чисельності бджіл;

- обов’язкового виконання власниками бджіл вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану на території Злинської сільської ради;

- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та бджіл на території Злинської сільської ради. 

 

9.2. Обов’язки та права власників бджіл та осіб які здійснюють обробіток засобами захисту рослин (ЗЗР) сільськогосподарських угідь на території Злинської сільської ради

9.2.1. У відповідності до ч. 3 ст. 13 Закону України «Про бджільництво» п.п 2,3 Порядку реєстрації пасік затверджений Наказом Міністрства аграрної політики України і Української академії аграрних наук за № 18482 від 20.09.2000 року.

Обов’язок особи, яка утримує бджоли на території Злинської сільської ради зареєструвати пасіку за місцем проживання фізичної особи або за місцем її реєстрації або юридичної особи на території Злинської сільської ради один раз в рік заснуванння пасіки.

9.2.2. У відповідності до ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про бджільництво», п.п. 4 Порядку реєстрації пасік затверджений Наказом Міністрства аграрної політики України і Української академії аграрних наук за № 18482 від 20.09.2000 року.

9.2.3 У відповідності до ч.1 ст.13 ЗУ «Про бджільництво», п.п. 4 Порядку реєстрації пасік затверджений Наказом Міністрства аграрної політики України і Української академії аграрних наук за № 18482 від 20.09.2000 року.

Обов’язок особи, яка утримує бджоли на території Злинської сільської ради отримати ветиринарно-санітарного паспорту пасіки.

9.2.4. У відповідності до ст. 15 ЗУ «Про бджільництво» обов’язок особи, яка утримує бджоли на території Злинської сільської ради розміщувати пасіки фізичними та юридичними особами на земельних ділянках, які їм належать здійснюється у відповідності до санітарно ветеренарних правил. Розміщення пасіки на земельних ділянках інших власників або користувачів здійснюється за їх письмовою згодою.

9.2.5. У відповідності до вимоги про розміщення, облаштування пасік, утримання, годівлі й розведення бджіл визначені в «Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєння бджіл», затвердженої наказом головного державного інспектора ветеринарної медицини України № 9 від 30.01.2001 р. (далі – Інструкція).

Обов’язок особи, яка утримує бджоли на території Злинської сільської ради, відповідно до п. 1.2 Інструкції пасіки розміщують у благополучній, щодо заразних хвороб бджіл місцевості, у сухих, освітлених сонцем, захищених від вітрів місцях, на відстані не ближче 500 м від шосейних  доріг і залізниць, пилорам, високовольтних ліній електропередач, не менше 1 км від тваринницьких і птахівницьких будівель та 5 км від високо переробних заводів, підприємства кондитерської і хімічної промисловості,  аеродромів, військових полігонів та інших джерел мікрохвильового випромінювання. Згідно з п. 1.3 Інструкції територію стаціонарної пасіки огороджують, обсаджують плодовими деревами і кущами. Відведення земельних ділянок для розміщення такої пасіки необхідно погоджувати з органами державного управління з питань ветеринарної медицини і місцевими органами влади.  При визначенні розміру площі під пасіку розраховувати, що на одну гадану бджолину сім’ю потрібно 30-35м², залежно від способу розміщення бджіл. При розміщенні пасіки на присадибній ділянці (подвір’ї) огорожа повинна бути щільною заввишки не менше 2,5 м для підвищення рівня льоту бджіл.

9.2.6. Відповідно до статей 30 та 37 Закону України «Про бджільництво», фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин на території Злинської сільської ради, для обробки медоносних рослин, зобов’язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації та в інший спосіб попередити про це пасічників, пасіки яких розташовані на відстані до 10 (десяти) кілометрів від оброблюваних площ.
При цьому необхідно вказати:

– точну дату обробки;

– територію і культури;

– назву препарату;

– ступінь токсичності препарату і строки ізоляції бджіл.

Крім того, для оповіщення пасічників особи, які здійснюють обробіток земель на території Злинської сільської ради зобовязані:

- використовувати всі можливі шляхи (телефон, безпосередній об’їзд пасік, інформування через органи місцевого самоврядування);

- враховувати токсичність всіх пестицидів для бджіл, обприскування сільськогосподарських культур, які є медоносними, потрібно проводити у фазу бутонізації до цвітіння. Працівники, які працюють з пестицидами, повинні пройти медичний огляд і мати допуск та посвідчення до робіт з пестицидами і агрохімікатами;
- для хімічного захисту рослин повинні застосовуватися тільки ті пестициди, які зареєстровані та дозволені «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». Ні в якому разі не можна застосовувати сумнівні препарати – лише тільки засоби захисту рослин від виробника. Норма витрат препарату також має відповідати рекомендованій. На тарних етикетках пестицидів і агрохімікатів в обов’язковому порядку повинні бути указані номери державної реєстрації цих засобів, а також інформація про класс небезпечності для бджіл (небезпечний для бджіл або безпечний для бджіл);
- розміщення й облаштування пасік визначено «Інструкцією щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєння бджіл», яка затверджена наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 30.01.2001 року № 9 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 12.01.2001 року за № 131/5322, Законами України «Про бджільництво» та «Про оренду землі». Згідно додатку № 5 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 року № 173 розміри санітарно-захисних зон від сільськогосподарських підприємств до житлової забудови та прирівняних до неї бджільницьких об’єктів має становити 300м, при авіаційній обробці до 1000м;

- обробки нектароносів, пилконосів проводити у період відсутності льоту бджіл у ранкові (до 10 години) та вечірні (18-22 години). Допускається проведення їх в денний час, в похмуру прохолодну погоду, коли бджоли не вилітають із вулика;
- особи, які здійснюють обробіток земель на території Злинської сільської ради інформувати, які застосовують ЗЗР  на території Злинської сільської ради для обробки медоносних рослин.

Згідно з підпунктом 5.26 пункту 5 «Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України» забороняється проведення авіаційних обробок пестицидами всіх групп токсичності з метою боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, лісових та інших угідь, які розташовані ближче:
- 5км від місця постійного перебування медоносних пасік;

- 2км від рибогосподарських водойм, відкритих джерел водопостачання, місць випасу домашніх тварин, об’єктів природно-заповідного фонду (заповідників, національних парків, ботанічних і зоологічних заказників і т. п.);

- 1км від населених пунктів, тваринницьких і птахівничих ферм, а також посівів сільськогосподарських культур, які вживаються в їжу без термічної обробки, садів, виноградників і місць проведення інших сільськогосподарських робіт.

Повідомлення населення про обробку з метою запобігання отруєння людей пестицидами згідно з розділом 6. п. 6.1., пп. 6.1.7. ДСанПін 8.8.1.2.001-98 попередньо, але не менше ніж за дві доби перед початком проведення кожної хімічної обробки, адміністрація господарств сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів, а також бджолярів про місця та строки і методи застосування пестицидів.

9.2.7. Особа, яка утримує бджоли зобов’язана інформувати Злинську сільську раду, землевласника також юридичні особи, які здійснюють обробіток земель поблизу  планового місця розташуванння (кочівлі) пасіки із направленням викопіювання із публічної кадастрової карти України.

9.2.8. У відповідності до п. 3.5 Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєння бджіл, затвердженої Наказом Головного державного інспектора ветиринарної медицини України за №  9 від 30.01.2001 року.

Особа, яка здійснює перевезення (кочівлю) бджіл зобов’язана мати довідку або ветеренарне свідоцтво на перевезення бджолосімей, виданого управлінням безпечності харчових продуктів та ветеринаріїї головного управління Держпродспоживслужби.

9.2.9. З метою неухильного виконання вище вказаних нормативно-правових актів, а також виконання вище вказаних пунктів правил благоустрою  створити постійно діючу комісію із питань бджільництва, до якої мають входити (ветеринарний лікар, агрономии суб’єктів господарювання, пасічник, представники Плужненської сільської ради).

 

Х. Контроль у сфері благоустрою території Злинської сільської ради:

10.1. Контроль у сфері благоустрою території сільської ради спрямований на забезпечення дотримання всіма суб’єктами незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України.

10.2.  Контроль за станом благоустрою території  сільської ради, виконання цих Правил покладається на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони памʼяток культури історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту та правоохоронні органи.

10.3.   Контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

10.3.1. Проведення перевірок та складення протоколів в разі виявлення порушень законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території  сільської ради.

10.3.2. Розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання.

10.3.3. Участі в обговоренні проектів благоустрою території  сільської ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд виконкому  сільської ради.

10.3.4. Розгляд протоколів на засіданні адмінкомісії, прийняття постанов.

10.3.5. Подання позовів до суду про відшкодування шкоди завданої внаслідок порушення законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Злинської сільської ради.

 

ХІ. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою:

11.1. Невиконання або неналежне виконання передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність встановлену ст.ст. 89, 152, 154  Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.

11.2. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою винні особи зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.

11.3. У разі, коли особи або суб’єкти господарювання, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок,  щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, Злинська сільська рада усуває наслідки порушення цих Правил власними силами. У такому випадку,  особи або суб’єкти  господарювання визнані винними у порушенні правил благоустрою  крім штрафу передбаченого КУпАП, відшкодовують затрати понесені Злинською сільською радою у подвійному розмірі.

11.4. Збитки, завдані об’єкту чи елементу благоустрою в результаті порушення законодавства України та цих Правил, підлягають відшкодуванню у визначений строк, але не пізніше п’яти робочих днів.

 

ХІІ. Порядок внесення змін та доповнень до Правил:

12.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення  на сесії Злинської сільської ради.

 

 

 

Секретар ради                                                                 Варвара ПЕШЕХОНОВА

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь